Запитували? Відповідаємо…

Управління Держпраці у Вінницькій області надає громадянам роз’яснення щодо найактуальніших питань стосовно особливостей трудового законодавства та щодо питань законодавства з охорони праці в умовах воєнного стану.

– Хто має право на допомогу з безробіття?

– Право на допомогу з безробіття залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.                                   

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного може набути:                                                          

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;                                                                                                                  

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію з інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;                                            

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

– Як надається допомога по вагітності та пологах у період простою?

– За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі надається допомога по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу).           

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.                                      

Відповідно до частини третьої статті 25 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

– Чи надається допомога по вагітності та пологах в умовах воєнного стану?

– У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.                                                                                            

  Відповідно до статті 25 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі надається допомога по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу).         Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

– Які є організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи?

– Роботи підвищеної небезпеки стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.                                                                                  

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт, є:                          

– затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;                                                

– призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;                  

– оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;                                      

  – підготовка робочих місць;                                                                              

– допуск до роботи;                                                                                          

– нагляд під час виконання робіт;                                                                          

– переведення на інше робоче місце;                                                                

  – оформлення перерв в роботі та її закінчення.

– Який порядок прийняття в експлуатацію об’єктів систем газопостачання?

– До прийняття в експлуатацію систем газопостачання природного газу та ЗВГ установки і газопроводи повинні бути випробувані на міцність і щільність. При введенні в експлуатацію (до пуску газу) обладнання і газопроводи повинні бути піддані контрольному опресовуванню.                                               

До пуску газу на об’єкти систем газопостачання складається акт приймання в експлуатацію об’єктів систем газопостачання та акти згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.                                            

Прийняття в експлуатацію об’єктів систем газопостачання населених пунктів і промислових підприємств здійснюється на підставі зареєстрованої декларації або виданого сертифіката.                                                                

Забороняється прийняття в експлуатацію незакінчених будівництвом об’єктів систем газопостачання, в тому числі підземних сталевих газопроводів і резервуарів, не забезпечених ЕХЗ від корозії.

– Як провести розслідування нещасного випадку, якщо місце його настання розташоване на тимчасово окупованій території?

– Якщо проведення розслідування є неможливим через загрозу життю та здоров’ю членам комісії, необхідно максимально фіксувати, збирати та документувати інформацію про нещасні випадки на виробництві, яка надходить або стає відомою, з метою їх подальшого розслідування відповідно до вимог Порядку розслідування після нормалізації ситуації.                                          

Вже розпочаті та не завершені через бойові дії розслідування нещасних випадків допустимо продовжити до створення безпечних і належних умов щодо їх завершення.

– Як повинен діяти роботодавець, якщо працівника поранено або він загинув внаслідок бойових дій?

– Нещасні випадки, які трапляються з працівниками під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків в результаті ведення бойових дій, незалежно від наявності при цьому впливу небезпечних, шкідливих або інших виробничих факторів, підлягають розслідуванню згідно з вимогами Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, та у подальшому забезпеченню державою гарантій реалізації застрахованими особами своїх конституційних прав на соціальний захист.

– Як діяти, якщо немає змоги  оформити документи на отримання дозволу під час воєнного стану?

– На час воєнного стану ряд робіт та обладнання підвищеної небезпеки, визначені у постанові КМУ від 24.03.2022 №357, можна виконувати та експлуатувати на підставі декларації відповідності (замість необхідності отримувати дозвіл).                                                                                        

Також, на період воєнного стану, виконання робіт та експлуатація обладнання підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі подання до Міністерства економіки декларації про провадження господарської діяльності, що містить відомості відображені у додатку 1 постанови КМУ від 18.03.2022 №314.                                                                                                          

Однак не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану необхідно буде отримати відповідні дозволи.

– Чи діють дозволи Держпраці в інших регіонах України?

– Так. Дія дозволу поширюється на всю територію України.                                 

Роботодавець повинен лише письмово повідомити управління Держпраці у відповідній області, в якій він має намір виконувати роботи або експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки.

– Як діяти, якщо закінчився строк дії дозволу під час воєнного стану?

– Строк дії дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

– Чи проводиться перевірка знань з охорони праці під час воєнного стану?

Так, проводиться за загальною процедурою відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

– Як проводити навчання працівників з питань охорони праці під час воєнного стану?

– Законодавство з охорони праці дозволяє роботодавцю на власний розсуд визначати форму та механізм навчання з питань праці своїх працівників, а також встановлювати обсяг вивчення вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. Відповідна підготовка може здійснюватися як власними силами, так і навчальним центром на договірних умовах.                                 – Перевірка знань після проведеної навчальними центрами підготовки з питань охорони праці продовжує здійснюватися, в тому числі дистанційно Держпраці та її територіальними органами.

Більше інформації з питань законодавства про працю та охорони праці можна знайти на інформаційному порталі Держпраці  https://pratsia.in.ua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Передзвоніть мені