Медуніверситет запрошує на навчання

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за науково-педагогічним потенціалом, якістю навчання та за міжнародним визнанням займає провідні позиції серед медичних закладів вищої освіти.

Впродовж років в університеті підготовлено більше 50 тисяч лікарів, понад 3 тисячі фахівців вищої кваліфікації – докторів та кандидатів наук. Дипломи про закінчення університету отримали майже 14 тисяч іноземних громадян з-понад 100 країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.

Навчально-виховний процес на 62 кафедрах забезпечують доктори та кандидати наук – на понад 77%. 29 співробітників університету є членами міжнародних академій, 25 – мають почесні звання України, 10 – лауреати Державної премії України. В університеті діє 12 наукових шкіл, працює аспірантура та докторантура, функціонують 4 спеціалізовані вчені ради, сертифіковані 12 науково-дослідних лабораторій.

ВНМУ ім. М. І. Пирогова відповідно до укладених довготривалих угод активно співпрацює з медичними факультетами університетів та іноземними фармацевтичними компаніями різних зарубіжних країн (зокрема, США, Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та ін.) з питань виконання спільних наукових розробок стосовно актуальних для України проблем медицини, обміну науковими та науково-педагогічними працівниками, студентами та аспірантами.

У ВНМУ ім. М.І. Пирогова підготовка фахівців здійснюється на другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти.

Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до стандартів вищої освіти з урахуванням принципів формування європейського освітнього простору. Навчальний процес в університеті організований за європейською кредитно-трансферною системою, постійно проводиться моніторинг кафедр щодо якості забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних стандартів якості. Після завершення навчання студенти отримують дипломи європейського зразка.

Студенти, починаючи з другого курсу, набувають практичних навиків у симуляційних та діагностичних центрах університету, лабораторіях, університетській клініці, в державних та приватних клінічних установах м. Вінниці, що дозволяє їм вже на початку кар’єри бути успішними фахівцями у медичній галузі.

У 2023 році ВНМУ ім. М. І. Пирогова здійснює прийом на навчання на перший курс вступників на основі повної загальної середньої освіти за такими спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я:

 • 222 Медицина (тривалість навчання 5 років 10 місяців)
 • 228 Педіатрія (тривалість навчання 5 років 10 місяців)
 • 221 Стоматологія (тривалість навчання 4 роки 10 місяців)
 • 225 Медична психологія (тривалість навчання 5 років 10 місяців)
 • 226 Фармація, промислова фармація (денна) (тривалість навчання 4 роки 10 місяців)

Вступники, які завершили навчання в медичних коледжах та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр та освітній ступінь бакалавр можуть вступати до ВНМУ ім. М. І Пирогова одразу ж на другий курс за такими спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я:

 • 222 Медицина (тривалість навчання 4 роки 10 місяців)
 • 221 Стоматологія (тривалість навчання 4 роки 10 місяців)
 • Фармація, промислова фармація (денна – тривалість навчання 3 роки 10 місяців; заочна – тривалість навчання 4 роки 6 місяців)

Вступати до ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2023 році можна буде на основі:

 • НМТ 2022-2023 років,
 • ЗНО 2020-2021 років,
 • Egzamin maturalny для громадян Республіки Польща,
 • співбесіди (спеціальні умови участі у конкурсному відборі),
 • вступного іспиту для іноземців.

Заяву на вступ до закладів вищої освіти вступники подають з 19 липня по 31 липня 2023 року через електронні кабінети єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО). Вступник вибирає предмети, з яких він складав НМТ або ЗНО, результати підтягуються автоматично. Якщо абітурієнт планує брати участь у конкурсі на місця державного замовлення, про це вказується відмітка під час подання заяви, в такому випадку також необхідно обрати пріоритет кожної заяви від 1 до 5. Загалом у 2023 році вступник може подати 20 заяв, у тому числі  до 5 заяв на місця державного замовлення.

Для вступу до ВНМУ ім. М. І Пирогова на основі повної загальної середньої освіти за результатами національного мультипредметного тесту 2023 року конкурсними предметами є українська мова, математика та, за вибором вступника, один із перерахованих предметів: біологія, фізика, хімія, історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська). Конкурсними предметами НМТ у 2022 році були українська мова, математика та історія України. До ВНМУ ім. М.І. Пирогова також можна вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 року, в такому разі конкурсними предметами є українська мова, математика та, за вибором вступника, один із перерахованих предметів: біологія,  фізика, хімія.

У тому випадку, якщо вступник уже здобув освіту в медичному або фармацевтичному коледжі і має диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, тоді він може подавати заяву на вступ одразу ж на 2 курс і навчатися за скороченим терміном. Заяви на вступ за скороченим терміном навчання подають у ті ж строки вступної кампанії, що і для нормативного навчання, тобто з 19 липня по 31 липня 2023 року. Вступати абітурієнти на 2 курс можуть також за результатами НМТ 2022 або 2023 років або за результатами ЗНО 2020 та 2021 року. Якщо вступ здійснюється за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, тоді достатньо двох предметів для вступу: української мови та, за вибором вступника, одного із перерахованих предметів: математика, біологія, фізика, хімія, історія України, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

Результати ЗНО 2020-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Для тих вступників, які вступають до ВНМУ ім. М.І Пирогова за результатами НМТ або ЗНО, мінімальне значення кожного конкурсного предмета повинно дорівнювати 100 балів.

Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в Правилах прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова в 2023 році, з урахуванням вагових коефіцієнтів конкурсних предметів. За конкурсним балом (від більшого до меншого) розташовуються вступники в рейтингових списках.

До конкурсного відбору у ВНМУ ім. М.І. Пирогова допускаються вступники, у яких:

 • конкурсний бал не менше ніж 150 балів для спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • конкурсний бал для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» не менше ніж 140 балів на місця державного або регіонального замовлення та не менше ніж 120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • конкурсний бал для спеціальності 225 «Медична психологія» не менше ніж 130 балів для вступу на місця державного або регіонального замовлення та не менше ніж 100 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в межах ліцензійного обсягу планує набір в 2023 році на 441 місце державного замовлення, в тому числі 388 – за спеціальністю 222 «Медицина»,  26 – за спеціальністю 228 «Педіатрія», 5 – за спеціальністю 221 «Стоматологія», 16 – за спеціальністю 225 – «Медична психологія», 6 – за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». За кошти фізичних та/або юридичних осіб загалом по всіх спеціальностях виділено 1200 місць.

Вартість навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова не змінюється протягом усього періоду навчання студентів і є найменшою серед усіх медичних вищих навчальних закладів України, і в 2023 році вона залишається такою ж, як у 2022 році.

Студенти ВНМУ ім. М.І. Пирогова мають змогу проживати під час навчання у 5 гуртожитках університету. Усі гуртожитки  безпосередньо межують із центральним корпусом університету, утворюючи студентське містечко.

Віталій ТИХОЛАЗ,

доктор медичних наук, професор

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Передзвоніть мені